επίσημες αργίες

                                        2017
01/01/2017  Πρωτοχρονιά
06/01/2017  Των Φώτων
27/02/2017  Καθαρά Δευτέρα
25/03/2017  Εθνική Επέτειος
01/04/2017  Εθνική Επέτειος
14/04/2017  Μεγάλη Παρασκευή
15/04/2017  Μεγάλο Σαββάτο
16/04/2017  Άγιο Πάσχα
17/04/2017  Δευτέρα του Πάσχα
01/05/2017  Πρωτομαγιά
05/06/2017
  Αγίου Πνεύματος
15/08/2017  Δεκαπενταύγουστος
01/10/2017  Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου
28/10/2017  Εθνική Επέτειος
24/12/2017  Προηγούμενη των Χριστουγέννων
25/12/2017  Χριστούγεννα
26/12/2017  Επόμενη Χριστουγέννων
 
                                        2018
01/01/2018  Πρωτοχρονιά
06/01/2018  Των Φώτων
19/02/2018  Καθαρά Δευτέρα
25/03/2018  Εθνική Επέτειος
01/04/2018  Εθνική Επέτειος
06/04/2018  Μεγάλη Παρασκευή
07/04/2018  Μεγάλο Σαββάτο
08/05/2018  Άγιο Πάσχα
09/05/2018  Δευτέρα του Πάσχα
01/05/2018  Πρωτομαγιά
28/05/2018
  Αγίου Πνεύματος
15/08/2018  Δεκαπενταύγουστος
01/10/2018  Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου
28/10/2018  Εθνική Επέτειος
24/12/2018  Προηγούμενη των Χριστουγέννων
25/12/2018  Χριστούγεννα

26/12/2018  Επόμενη Χριστουγέννων