ΑΝΑΤΟΜΙΑ‎ > ‎

Γλώσσα

Η γλώσσα αποτελείται από τρία μέρη, τη ρίζα, το σώμα και την κορυφή. Η κορυφή και το σώμα βρίσκονται στην ιδίως στοματική κοιλότητα ενώ η ρίζα προσφύεται κυρίως στο έδαφος του στόματος.Στην πάνω επιφάνεια η γλώσσα έχει τις θηλές οι οποίες φέρουν υποδοχείς διαφόρων ερεθισμάτων (γευστικών ,αφής κλπ.).Η γλώσσα χρησιμεύει για την ομιλία ,την γεύση ,την αφή ,την κατάποση κλπ .