ΑΝΑΤΟΜΙΑ‎ > ‎

Σιελογόνοι αδένες

Σιελογόνοι αδένες είναι οι αδένες που παράγουν το σάλιο στην στοματική κοιλότητα .Υπάρχουν τρία ζεύγη μεγάλων αδένων και πάρα πολλοί μικροί .
Η παρωτίδα ο μεγαλύτερος σιελογόνος αδένας βρίσκεται στην περιοχή μπροστά από το αυτί και το σάλιο εκκρίνετε από τον παρωδιτικό πόρο στην παρειά στην περιοχή των άνω γομφίων.
Ο υπογνάθιος αδένας βρίσκεται κάτω από το σώμα της κάτω γνάθου και το σάλιο εκκρίνεται στο έδαφος μπροστά από την γλώσσα.
Ο υπογλώσσιος αδένας βρίσκεται κάτω από την γλώσσα και το σάλιο εκκρίνεται από πολλούς πόρους.