ΕΜΕΙΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ :             ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ :             ΕΛΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ :             ΒΙΚΑ ΚΕΣΙΔΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ :  ΝΑΡΚΙΣΣΙΑ ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ :     ELINA SHAVERDIAN
     ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
             ΕΛΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑ
                  ΒΙΚΑ ΚΕΣΙΔΟΥ

 


ΝΑΡΚΙΣΣΙΑ ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ

      ELINA SHAVERDIAN