ΕΜΕΙΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ :             ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ :             ΕΛΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ :             ΒΙΚΑ ΚΕΣΙΔΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ :  ΝΑΡΚΙΣΣΙΑ ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ

     ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
             ΕΛΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑ
                  ΒΙΚΑ ΚΕΣΙΔΟΥ

 


ΝΑΡΚΙΣΣΙΑ ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ