ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

-Τι είναι το οδοντικό εμφύτευμα ?
Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μια κατασκευή  με παρόμοιο σχήμα με την ρίζα δοντιού που τοποθετείται χειρουργικά εντός του οστού στην θέση της ρίζας του δοντιού που εξάχθηκε.Το εμφύτευμα σήμερα αποτελείται από τιτάνιο μέταλλο βιοαδρανές και βιοσυμβατό με τον οργανισμό.Αφού τοποθετηθεί παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα 3-4 μήνες ώστε να γίνει η οστεοενσωμάτωση (λειτουργική και δομική σύνδεση με το κόκκαλο).


-Είμαι κατάλληλος ασθενής για εμφύτευμα ?

Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία (πάνω από 16 περίπου χρονών ) ,το ύψος το πλάτος και η ανάλογη πυκνότητα του οστού (μερικές φορές χρειάζεται οστική ανάπλαση ) αλλά και διάφορες παθήσεις( μη ελεγχόμενος διαβήτης ,μη θεραπευμένος έντονος βρουξισμός ,μη θεραπευμένη περιοδοντική νόσος ,ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοβολία κλπ ).


-Μπορεί να μην δεχτεί ο οργανισμός το εμφύτευμα ?

Το τιτάνιο από το οποίο αποτελούνται σήμερα τα εμφυτεύματα είναι μέταλλο βιοαδρανές και βιοσυμβατό με τον οργανισμό ,έτσι εάν όλη η διαδικασία γίνει βάση των αρχών της εμφυτευματολογίας δεν υπάρχει θέμα απόρριψης του .


-Γιατί να προτιμήσω εμφύτευμα αντί για γέφυρα ?

Με το εμφύτευμα δεν χρειάζεται να τροχιστούν τα διπλανά δόντια και είναι μακροβιότερη προσθετική εργασία.Στα κατά των εμφυτευμάτων είναι το οικονομικό και η χρονική διάρκεια .


-Πόση διάρκεια ζωής έχει το εμφύτευμα ?
Εάν όλα ακολουθούνται με βάση τις αρχές της εμφυτευματολογίας και στοματικής υγιεινής οι μελέτες λένε για διάρκεια ζωής 30-35 χρόνια.


-Πονάει η τοποθέτηση εμφυτεύματος ?
Η χειρουργική τοποθέτηση γίνεται με τοπικό αναισθητικό και είναι εντελώς ανώδυνη .Αν παρουσιαστεί λίγο πρήξιμο μετά την επέμβαση φεύγει σε 2-3 μέρες.


-Πόσο καιρό διαρκεί όλη η διαδικασία ?

Μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων περιμένουμε 2-3 μήνες για την οστεοενσωμάτωση και 2 βδομάδες για την ολοκλήρωση της προσθετικής αποκατάστασης.


-Θα είμαι χωρίς δόντια μέχρι να τελειώσει η θεραπεία ?
Ανάλογα με την περίπτωση τοποθετούμε μασελάκι προσωρινό με πλαστικά δόντια ,ώστε να έχουμε καλά αισθητικά αποτελέσματα η και προσωρινές ακρυλικές κατασκευές( στεφάνες η γέφυρες ) άμεσου φόρτισης .


-Τι φροντίδα χρειάζονται τα εμφυτεύματα ?
Την ίδια φροντίδα που χρειάζονται και τα φυσικά μας δόντια.