ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

-Τοποθέτηση εμφυτευμάτων (χειρουργική και προσθετική φάση)

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούνται από υλικά βιοαδρανή και βιοσυμβατά .
Το κυρίως εμφύτευμα τοποθετείται στο κόκαλο μέχρι να γίνει η οστεοενσωμάτωση (ένωση του οστού με το εμφύτευμα) για 2-3 μήνες.Μετά στο εμφύτευμα τοποθετείται η προσθετική εργασία.
Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία χωρίς καθόλου πόνο.
 Γίνεται τομή των ούλων στην περιοχή του  δοντιού που λείπει και αποκαλύπτεται το οστό της γνάθου. Στην συνέχεια με ειδικά τρυπάνια διανοίγεται φρεάτιο μήκους ανάλογου με το εμφύτευμα που θα τοποθετηθεί . Στην συνέχεια το εμφύτευμα κοχλιώνεται μέσα στο οστό. Τα ούλα συρράπτονται και το εμφύτευμα παραμένει ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της οστεοενσωμάτωσης για περίπου 2-3 μήνες. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος πραγματοποιείται και πάλι τομή στα ούλα πάνω από το σημείο που τοποθετήθηκε το εμφύτευμα ώστε να αποκαλυφθεί. Τοποθετείται στην συνέχεια το διαβλεννογόνιο στοιχείο επούλωσης, που είναι ουσιαστικά ένα κολόβωμα που συγκρατεί τα ούλα ώστε να επουλωθούν και να αποκτήσουν μορφολογία παρόμοια με αυτήν των ούλων που περιβάλλουν ένα φυσικό δόντι. Μετά από μια εβδομάδα λαμβάνονται αποτυπώματα των γνάθων ώστε να κατασκευαστεί το δόντι το οποίο θα βιδωθεί πάνω στο κυρίως εμφύτευμα ( η οποιαδήποτε άλλη εργασία).