ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

-Πολφοτομή
Πολφοτομή είναι η αφαίρεση του του μυλικού τμήματος του πολφού αφήνοντας άθικτο το ριζικό τμήμα .Απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχει μολυνθεί το ριζικό τμήμα.


-Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μονόριζου η πολύριζου δοντιού.
Όταν το νεύρο του δοντιού έχει φλεγμονή μη αναστρέψιμη η έχει ήδη νεκρωθεί τότε επιβάλλεται η απονεύρωση.Με την απονεύρωση αφαιρούμαι το νεύρο η τον νεκρό πολφό καθαρίζομαι τις ρίζες του δοντιού από την φλεγμονή και μετά σφραγίζομαι ερμητικά τις ρίζες με ειδικά υλικά .Έτσι αποφεύγομαι την εξαγωγή του δοντιού.