ΓΕΝΙΚΑ

-Εξέταση ασθενή
Η εξέταση περιλαμβάνει ακτινογραφικό και κλινικό έλεγχο
 
-Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση

Κατόπιν ολοκληρωμένης εξέτασης χορηγείται πιστοποιητικό για να χρησιμοποιηθεί όπου χρειάζεται.

-Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού
Οξεία πολφίτιδα, οδοντοφατνιακό απόστημα, κάταγμα δοντιού, περιστεφανίτιδα, ξηρό φατνίο, συρραφή τραύματος κλπ.